Cerrahi Tulum
Bir kez kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu elbiseyi kullanan kişinin çalışma sırasında zarar görmesini önlemek için tasarlanmıştır. Çalışanlar için, virüs bulaşma riskini ortadan kaldırma özelliğine sahiptir ve pratik kullanımı vardır. Pakette farklı boyutta tulumlar üretir.
Copyright © 2020 | globimedical.com